پروژه مشاوره راه اندازی قبل از ساخت شهرداری سیرجان

پروژه مشاوره راه اندازی قبل از ساخت شهرداری سیرجان با شرح فعالیت سینمای فرهنگسرا در سیرجان می باشد که توسط شرکت نیکان خدماتی همچون مشاوره راه اندازی قبل از ساخت ارائه کرده است.

  • نام شرکت : شهرداری سیرجان

  • خدمات ارائه شده : مشاوره راه اندازی قبل از ساخت
  • دسته بندی : فرهنگی، هنری، گردشی

  • موقعیت : سیرجان

  • سال اجرا : 1398