طراحی و ساخت چیست؟

به طور کلی، طراحی عبارت است از تحقق یک مفهوم، ایده یا تئوری در یک نقشه، طرح، مشخصات، مدل و غیره که در نهایت اجازه می دهد تا یک سری اهداف به دست آید یا حل شود.

از نظر ساخت و ساز، فرآیند ایجاد یک راه حل برای خلاصه پروژه و سپس تهیه دستورالعمل هایی است که اجازه می دهد آن راه حل ساخته شود.

این بخش شامل هفت خدمت اصلی در زیر مجموعه‌های مسکونی، ویلایی، اداری و تجاری، اقامتی، آموزشی و درمانی، فرهنگی، صنعتی می باشد.

طرح-و-ساخت-مسکونی-نیکان
طرح-و-ساخت-ویلا
طراحی-و-ساخت-تجاری
طرح-و-ساخت-اقامتی-و-پذیرایی
طرح-و-ساخت-ورزشی-درمانی-آموزشی
طراحی-و-ساخت-سالن-کنفرانس
طراحی-ساختمانی-و-صنعتی

آیا شما یک پروژه دارید که نیاز به مشاوره دارید؟

برخی پروژه‌های طرح و ساخت