پروژه های ساختمانی نیکان

ویلاییمسکونیتجاریاداریصنعتیاقامتی و پذیراییآمفی تئاتر، سینما و کنفرانس

پروژه های ساختمانی توسعه مهندسی نیکان

در این بخش می توانید با برخی پروژه های ساختمانی (مسکونی، اداری و تجاری) و پروژه های صنعتی توسعه مهندسی نیکان آشنا شوید.

این پروژه ها شامل پروژه های طراحی ، طرح و ساخت ، مدیریت فنی و مدیریت پروژه در شاخه های معماری، معماری داخلی، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی

و در حوزه های نوسازی و بازسازی می گردند.

پروژه های ویلایی
پروژه های مسکونی
پروژه های آمفی تئاتر و کنفرانس و سالن همایش
پروژه های اداری
پروژه های تجاری
پروژه های درمانی ورزشی آموزشی
پروژه های اقامتی و پذیرایی
پروژه های دکوراسیون داخلی
پروژه های صنعتی

پروژه بزرگ داری؟

جهت دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

97 87 77 88 – 021

پروژه چیست؟

یک پروژه مجموعه‌ای از فعالیت هاست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر مجموعه اقدامات و عملیات خاصی که دارای روابط منطقی با یکدیگر بوده و برای اهداف معینی انجام می گیرد.

پروژه‌های-نیکان

برنامه‌ریزی پروژه چیست؟

تعیین توالی و توازی فعالیت های لازم برای اجرای یک پروژه با اتخاذ زمان اجرای و کیفیت تعیین هر فعالیت برنامه ریزی پروژه است. برنامه ریزی مدیران پروژه را قادر می سازد تا یک ایده ناملموس را به واقعیت تبدیل کنند.
برنامه-ریزی-پروژه‌های-نیکان

برخی از پروژه های ساختمانی