ما در گروه توسعه مهندسی نیکان یک خانواده‌ بزرگ و پویا هستیم؛ خانواده‌ای که در آن می‌توانید رشد کنید و به پیشرفت برسید. دوست دارید در کدام بخش از این خانواده اثرگذار باشید؟ جواب شما هرچه باشد، در هر حال با فضایی خلاق و پرجنب‌وجوش سروکار دارید که می‌توانید در آن یک ایده‌پرداز خوش‌فکر باشید.

گروه توسعه مهندسی نیکان بر پایه‌ی ارزش‌ها و تعهداتی استوار است که فرهنگ ما را می‌سازد. لازم است پیش از آن‌که نیکانی شوید این ارزش‌ها را بخوانید تا پس از پذیرش آن‌ها، با اطمینان بیش‌تری به‌سمت آرزو‌های‌مان قدم برداریم.

اخبار نیکان

پیام مدیر عامل به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت نیکان ابنیه گستر

8 خرداد 1401

پیام مدیر عامل به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت نیکان ابنیه گسترپیام مدیر عامل به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت نیکان ابنیه گسترپیام مدیر عامل به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت نیکان ابنیه

ادامه مطلب

پیام مدیر عامل به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت نیکان ابنیه گستر

8 خرداد 1401

پیام مدیر عامل به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت نیکان ابنیه گسترپیام مدیر عامل به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت نیکان ابنیه گسترپیام مدیر عامل به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس شرکت نیکان ابنیه گستر