پروژه مشاوره بهره برداری مجموعه الماس کویر

پروژه مشاوره بهره برداری مجموعه الماس کویر با شرح فعالیت آمفی تئاتر چند منظوره مجموعه در کرمان می باشد که توسط شرکت نیکان خدماتی همچون مشاوره بهره برداری قبل از ساخت ارائه کرده است.

  • نام شرکت : مجموعه فرهنگی هنری الماس کویر
  • خدمات ارائه شده : مشاوره بهره برداری قبل از ساخت
  • دسته بندی : فرهنگی، هنری، گردشی

  • موقعیت : کرمان
  • سال اجرا : 1397