پروژه مشاور بهره برداری حین ساخت مجتمع پردیس

پروژه مشاور بهره برداری حین ساخت مجتمع پردیس با شرح فعالیت اقامتی - گردشگری در پردیس می باشد که توسط گروه فنی مهندسی نیکان خدماتی همچون مشاوره بهره برداری قبل از ساخت ارائه کرده است.

  • نام شرکت : مجتمع مسکونی – رفاهی پردیس

  • خدمات ارائه شده : مشاوره بهره برداری حین ساخت
  • دسته بندی : فرهنگی، هنری، گردشی

  • موقعیت : پردیس

  • سال اجرا : 1397