پروژه مشاور بهره برداری قبل از ساخت هلدینگ ساختمانی زحمتکش

پروژه مشاور بهره برداری قبل از ساخت هلدینگ ساختمانی زحمتکش با شرح فعالیت مجموعه فرهنگی در رشت می باشد که توسط شرکت نیکان خدماتی همچون مشاوره راه اندازی قبل از ساخت ارائه کرده است.

  • نام شرکت : هلدینگ ساختمانی زحمتکش

  • خدمات ارائه شده : مشاوره بهره برداری قبل از ساخت
  • دسته بندی : فرهنگی، هنری، گردشی

  • موقعیت : رشت

  • سال اجرا : 1397