پروژه مشاور راه اندازی حین ساخت آموزش و پرورش

پروژه مشاور راه اندازی حین ساخت آموزش و پرورش با شرح فعالیت استودیو مجتمع سمیه در شهر ری می باشد که توسط گروه نیکان خدماتی همچون مشاور راه اندازی حین ساخت ارائه کرده است.

  • نام شرکت : آموزش و پرورش

  • خدمات ارائه شده : مشاور راه اندازی حین ساخت
  • دسته بندی : فرهنگی، هنری، گردشی

  • موقعیت : شهر ری
  • سال اجرا : 1399